FERMENTATIE VOEDSEL


Een van de duidelijkste voorbeelden van zware aantasting in het milieu vinden we terug bij de landbouw.  Het vers gemaaid gras heeft niet meer de mogelijkheid om op natuurlijke wijze over te gaan tot fermentatie.  Daarom zijn de landbouwmachines noodgedwongen omgebouwd moeten worden met installaties welke effectieve micro-organismen kunstmatig toevoegen aan het gras.  Deze micro-organismen zorgen dan bij het inkuilen voor een gecontroleerde fermentatie.

Ook onze bijen hebben steeds meer problemen.  Stuifmeel, de belangrijkste voedselbron en bouwsteen van onze bijen moet eveneens een fermentatie ondergaan opdat het broed dit zou kunnen opnemen.  Een normale fermentatie van stuifmeel neemt tot twee weken in beslag, door invloeden van milieu bedreigende producten kan ook hier dit fermentatieproces vertraging oplopen.  Zo komt de cyclus van een bijenkolonie extra onder druk. 

Door Beetricious® toe te voegen aan de stuifmeelvervangers wordt de fermentatie hiervan bevorderd.

Bovendien zullen de larven de stuifmeelvervangers beter opnemen en dit, samen met opname van de goede bacteriën, ondersteunt de vitaliteit van het broed.

 
 
     
  2BEe bvba - Haeghensgoed 36 - 9270 Laarne - Belgium - info@beetricious.eu