NL - Bevordert de natuurlijke weerstand van het broed en de bijen
   
FR - Favorise la résistance naturelle du couvain et des abeilles   
EN - Enhances the natural resistance of the brood and the bees   
DE - Fördert den natürlichen Widerstand der Brut und der Bienen   

 

      


   NL - Bevordert een vitale leefomgeving voor de bijen

   FR - Favorise un environnement vital pour les abeilles
   EN - Enhances a vital habitat for the bees
   DE - Fördert ein vitales Lebensraum für die Bienen

 

 

 

 
2BEe bvba - Haeghensgoed 36 - 9270 Laarne - info@beetricious.eu